Študentsko delo

Študentje z delom pridobivate praktične izkušnje in nove kompetence.

Letna obdavčitev neto zaslužkov dijaka/študenta v letu 2017

Zakon o dohodnini (ZDoh-2) ima glede študentskega dela v letu 2017 spremenjene zneske olajšav in spremenjeno dohodninsko lestvico. Novost iz leta 2016 pa predstavlja obveznost posrednika - koncesionarja, da del zaslužka dijaka ali študenta v višini 15,5% v njegovem imenu, z odtegljajem odvede v korist PIZ, zato je potrebno ločiti: bruto znesek zaslužka (znesek na napotnici), odtegljaj PIZ 15,5% od bruto zneska zaslužka, neto zaslužek (neto znesek, izplačilo), odtegljaj morebitne akontacije dohodnine (od neto zaslužka) in dejansko nakazilo na transakcijski račun.

Izračuni temeljijo na neto zneskih zaslužkov, saj prispevek za PIZ ni obdavčen prihodek – ni vključen v davčno osnovo.

Olajšave:

Priznana je POSEBNA OSEBNA OLAJŠAVA v višini 2.477,03 eur, kar v praksi (preračunano: olajšava + normirani stroški) pomeni neobdavčen zaslužek preko študentskega servisa v višini 2.809,52 eur (3.324,88 eur bruto) . Pogoj za koriščenje te olajšave je status študenta/dijaka in starost do 26 let oz. izpolnjevanje določenih pogojev po 113. čl. Zdoh-2.

Vsem, ki ne želijo, da bi jih starši uveljavljali kot vzdrževane družinske člane, bo priznana tudi SPLOŠNA OLAJŠAVA, kar v praksi (preračunano: olajšava + normirani stroški) pomeni neobdavčene zneske zaslužka v višini:
 • najmanj 4.559,79 eur (pri skupnem letnem zaslužku nad 10.622,41 eur neto oz. 12.570,90 eur bruto)
 • od 5.535,28 eur do 5.675,73 eur (pri zaslužku med 9.435,59 eur neto in 10.622,40 eur neto) in
 • 7.636,46 eur (pri skupnem letnem zaslužku pod 9.435,58 eur neto oz. 11.166,37 eur bruto).

Za večino članov je v primeru uveljavljanja obeh, POSEBNE OSEBNE OLAJŠAVE in SPLOŠNE OLAJŠAVE ter priznanih 10% NORMIRANIH STROŠKOV prag neobdavčenih neto zaslužkov 9.435,58 eur (zaslužek 11.166,37 eur bruto). 

Tako boste lahko v letu 2017 neobdavčeno zaslužili neto zneske:


 • vzdrževani družinski člani s statusom 2.809,52 eur (3.324,88 eur bruto),

Pri preseganju navedenega zneska znaša dohodnina le 14,1063% od zneska preseganja.

 • nevzdrževani družinski člani s statusom 9.435,58 eur (11.166,37 eur bruto),
Pri preseganju navedenega zneska znaša dohodnina le od zneska preseganja:
 • če je skupni letni neto zaslužek presega 9.435,58 eur, znaša dohodnina 14,106 % plus 227,73 eur,
 • če je skupni letni neto zaslužek presega 10.622,40 eur, znaša dohodnina 14,106 % plus 573,69 eur) *

 • nevzdrževani družinski člani brez statusa 7.394,96 eur (8.751,43 eur bruto).
Pri preseganju zneska znaša dohodnina le od zneska preseganja:
 • 14,106 %, če je skupni letni zaslužek do 9.435,58 eur neto, 
 • če je skupni letni neto zaslužek med 9.435,59 eur in 10.622,40 eur znaša dohodnina 14,106 % plus 336,19 eur od preseganja navedenega zneska, 
 • če je letni neto zaslužek nad 10.622,41 eur znaša dohodnina 14,106 % plus 514,73 eur od preseganja navedenega zneska*

V vseh treh primerih preseganja neobdavčenih zneskov nastaja davčna osnova, ki je glede na višino obdavčena s progresivnimi davčnimi stopnjami 16%, 27%, 34%, 39% ter 50%, simulacija izračuna je zapisana le za prvi dohodninski razred, ki velja do višine davčne osnove 8.021,34 eur.

Dohodnina pri tekočih izplačilih:


Vsako izplačilo, ki bo v enkratnem znesku višje od 400,00 eur, bo obdavčeno z 22,5% akontacije dohodnine. Izplačilo ni mesečno omejeno.


Naša spletna stran uporablja piškotke

Za boljšo uporabniško izkušnjo in spremljanje statistike uporabljamo piškotke. Če se z namestitvijo piškotkov strinjate, »kliknite shrani« in nemoteno nadaljujte z uporabo spletne strani, lahko pa si ogledate nastavitve piškotkov.

Več o piškotkih