O družbi

Obrazci za podjetja


Obrazec za obračun dela v primeru izstavljene stalne napotnice
Za obračun dela dijakov in študentov v primeru, da je izstavljena stalna napotnica je potrebno izpolniti potrdilo o opravljenem delu.
Izjava za izstavitev dobropisa
Izjava je potrebna v primeru izstavitve dobropisa kupcu, ki jo mora član predhodno podpisati.
Podatki naročnika
Za potrebe je potrebna sodelovanja je na vojlo tudi obrazec "podatki naročnika" za poslovne partnerje, ki je neobvezen dokument saj opredeljuje že sama napotnica pravno razmerje.

Obrazci za dijake/študente

Za včlanitev dijakov in študentov je potrebna predhodna pridobitev osebnih,bančnih ter komunikacijskih podatkov. Dijaki in študenti, ki želijo članstvo v študentskem servisu izpolnijo Vpisni list. in podpišejo izjavo  osebni podatki za zbiranje in uporabo podatkov. Osebe, ki izobraževanja ne izvajajo redno (izobraževanje odraslih, izredni študentje) morajo na podlagi 8. odstavka 18. člena Pravilnika o pogojih za opravljanje dejavnosti agencij za zaposlovanje podati izjavo o nezaposlenosti oz. da niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu za zaposlovanje (niso aktivni iskalci zaposlitve).
Izpolnijo ga vsi dijaki in študentje, ki se prvič vpisujejo v študentski servis.  
Izpolnijo ga vsi dijaki in študentje, ki se prvič vpisujejo v študentski servis. S tem soglašajo zbiranje in uporabo podatkov kot je navedeno v sami izjavi.
Izpolnijo jo dijaki in študentje ob vpisu v študentski servis, če niso v rednem izobraževanju oz. člani, ki prestopijo iz rednega izobraževanja v izredno izobraževanje.

Izjava za potrebe priznavanja dohodninske olajšave povezane s starostjo in statusom – oprostitev akontacije dohodnine

Zakon o dohodnini (ZDoh) v 11. odstavku 127. člena omogoča osebam, ki glede starosti in statusa izpolnjujejo pogoje po 113. členu, da se v primeru zaslužka, če posamezen prejemek ne presega 400,00 eur akontacija dohodnine ne izračuna in ne plača.

Dogovor med delodajalcem in članom

Pogodba definira vrsto, količino, kakovost in vrednost izvajanja začasnega oz. občasnega dela.
  

Izjava v primeru reševanja spora z delodajalcem

Izjava je namenjena članom v primeru nastanka spora z delodajalcem, predvsem takrat, ko potrebujejo pomoč posredovanja študentskega servisa pri izterjavi polnega plačila zaslužka oz. evidentiranju zaslužka.
Izpolni ga član servisa ob pomoči referenta za posredovanje dela, obrazcu priloži kopije dokazil, ki dokazujejo trditve oz. delovne dokumentacije s katero se dokazuje navedena dejstva.

Nastavitve zasebnosti


Piškotki

Spletno mesto za namen izboljšave delovanja uporablja piškotke.

Boljša izkušnja za vas

Nam dovolite, da zbiramo anonimizirane podatke o ogledu naših vsebin? Izboljšali bomo vašo uporabniško izkušnjo.

Dovolim
Ne dovolim

Kakovostnejša vsebina

Nam dovolite, da beležimo vaše aktivnosti na tej strani? Tako bomo spoznali vaše interese in vam ponudili tiste zanimivosti in vsebine, ki vas najbolj zanimajo.

Dovolim
Ne dovolim

Ne zamudite novih vsebin

Nam dovolite, da vam občasno ponudimo oglasne vsebine na drugih spletnih straneh, ki se najbolje ujemajo z vašimi interesi?

Dovolim
Ne dovolim