Kadrovske storitve

Zagotovite si učinkovito zunanjo kadrovsko službo

Zunanja kadrovska služba pomeni, da si za izvajanje kadrovskih storitev zagotovite zunanjo pomoč. Od običajne kadrovske službe v podjetju se ta razlikuje le po tem, da se fizično nahaja zunaj vašega podjetja.

Prednosti takšne službe so številne:

 • znižanje stroškov – ni potrebno iskanje in zaposlitev kadrovika/kadrovikov;
 • zagotovitev najnovejšega strokovnega znanja iz delovno-pravnega področja;
 • nabor in sodelovanje s strokovnjaki iz različnih delovno-pravnih področij;
 • vaša večja osredotočenost na ključne dejavnosti v podjetju in posledično večja produktivnost in učinkovitost;
 • izognitev bolniškim, porodniškim,… odsotnostim kadrovika, zaposlenega v vašem podjetju;

 

Aktivnosti zunanje kadrovske službe lahko kombiniramo tudi z drugimi kadrovskimi aktivnostmi, za katere smo specializirani n.pr. storitve na področju študentskega servisa, najem delovne sile, iskanje in selekcija kadra, uvedba/prenova sistemizacije delovnih mest, karierna testiranja, oblikovanje modela kompetenc,…

 

Ne odlašajte in si zagotovite kadrovsko storitev po vaši meri. Z vsemi dodatnimi pojasnili smo vam na voljo. Kontaktirate nas lahko po telefonu ali na spodnji obrazec.


zunanja kadrovska služba

Dodatne informacije

S strokovnim znanjem in dolgoletnimi izkušnjami na HRM področju vam nudimo celostne delovno-pravne rešitve na kadrovskem področju, prilagojene vašim specifičnim potrebam. Lahko jih izvajamo v celoti ali operativno po posameznih aktivnostih.
Zunanja kadrovska izjave1  
             Zunanja kadrovska izjave2
Administrativni postopki pri zaposlovanju novih sodelavcev:
 • Priprava oglasov za prosta delovna mesta (oglaševanje na spletni strani agencije).
 • Priprava obvestil neizbranim kandidatom.
 • Sestavljanje pogodbe o zaposlitvi in organizacija podpisa pogodbe.
 • Organiziranje napotitve na zdravniški pregled pred zaposlitvijo.
 • Prijava novega sodelavca v zdravstveno in pokojninsko zavarovanje. 
 • Priprava kadrovske dokumentacije, potrdil (potrdilo o prijavi v zavarovanje, obvestilo o odmeri letnega dopusta, izračun delovne dobe…).
Skrb za pripravo dokumentacije pri prenehanju delovnega razmerja:
 • Priprava obvestil o prenehanju delovnega razmerja za določen čas ali nedoločen čas.
 • Priprava dokumentov ob prekinitvi delovnega razmerja.
Izdelava novih internih aktov in pravilnikov:
 • Na podlagi analize stanja se izdelajo interni akti in pravilniki, ki so zakonsko predpisani.
 • Pregled in priprava manjkajočih obrazcev, navodil in pravil s področja delovno pravne zakonodaje (npr. sklepi, pogodbe, akti, obrazci ipd.)
Pregled pogodbe o zaposlitvi:
 • Pregled vsebine.
 • Pregled opisov delovnih mest - uskladitev s prenovljenimi pravilniki.
Vodenje predpisanih kadrovskih evidenc in kadrovske dokumentacije:
 • Pomoč pri vodenju evidenc v skladu z Zakonom o evidencah na področju dela in socialne varnosti in drugih evidenc.
 • Vodenje osebnih map zaposlenih.
 • Izdaja potrdil o zaposlitvi.
 • Vodenje evidence izrabljenega dopusta in izplačanega regresa za letni dopust.
 • Vodenje postopka upokojevanja delavcev.
 • Priprava seznama upravičencev regresa, jubilejnih nagrad.
 • Priprava obvestil o izrabi starševskega dopusta na podlagi odločb CSD.
 • Urejanje invalidske dokumentacije.
 • Vodenje in organizacija disciplinskih postopkov.
 • Pripravljanje ostalih obrazcev, navodil in pravil s področja HR (npr. sklepi, pogodbe, akti, obrazci ipd.).

Zunanja kadrovska grafika

Obveščanje in svetovanje pri novostih na kadrovskem področju:

 • Obveščanje in svetovanje o novostih na delovno pravnem področju.
 • Obveščanje glede sprememb zakonodaje.
Urejanje področja varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti:
 • Vodenje evidenc s področja varstva pri delu.
 • Zdravniški pregledi: vodenje evidenc, napotovanje na predhodne in obdobne zdravniške preglede.
Zbiranje evidenc in dokumentov o prisotnosti in odsotnosti delavcev:
 • Zbiranje evidenc in dokumentov o prisotnosti in odsotnosti delavcev (dopusti, bolniške).
 • Administrativna priprava podatkov za obračunsko službo.

Nastavitve zasebnosti


Piškotki

Spletno mesto za namen izboljšave delovanja uporablja piškotke.

Boljša izkušnja za vas

Nam dovolite, da zbiramo anonimizirane podatke o ogledu naših vsebin? Izboljšali bomo vašo uporabniško izkušnjo.

Dovolim
Ne dovolim

Kakovostnejša vsebina

Nam dovolite, da beležimo vaše aktivnosti na tej strani? Tako bomo spoznali vaše interese in vam ponudili tiste zanimivosti in vsebine, ki vas najbolj zanimajo.

Dovolim
Ne dovolim

Ne zamudite novih vsebin

Nam dovolite, da vam občasno ponudimo oglasne vsebine na drugih spletnih straneh, ki se najbolje ujemajo z vašimi interesi?

Dovolim
Ne dovolim