Kadrovske storitve

Zagotovite si učinkovito zunanjo kadrovsko službo

Zunanja kadrovska služba pomeni, da si za izvajanje kadrovskih storitev zagotovite zunanjo pomoč. Od običajne kadrovske službe v podjetju se ta razlikuje le po tem, da se fizično nahaja zunaj vašega podjetja.

Prednosti takšne službe so številne:

 • znižanje stroškov – ni potrebno iskanje in zaposlitev kadrovika/kadrovikov;
 • zagotovitev najnovejšega strokovnega znanja iz delovno-pravnega področja;
 • nabor in sodelovanje s strokovnjaki iz različnih delovno-pravnih področij;
 • vaša večja osredotočenost na ključne dejavnosti v podjetju in posledično večja produktivnost in učinkovitost;
 • izognitev bolniškim, porodniškim,… odsotnostim kadrovika, zaposlenega v vašem podjetju;

 

Aktivnosti zunanje kadrovske službe lahko kombiniramo tudi z drugimi kadrovskimi aktivnostmi, za katere smo specializirani n.pr. storitve na področju študentskega servisa, najem delovne sile, iskanje in selekcija kadra, uvedba/prenova sistemizacije delovnih mest, karierna testiranja, oblikovanje modela kompetenc,…

 

Ne odlašajte in si zagotovite kadrovsko storitev po vaši meri. Z vsemi dodatnimi pojasnili smo vam na voljo. Kontaktirate nas lahko po telefonu ali na spodnji obrazec.


zunanja kadrovska služba

Dodatne informacije

S strokovnim znanjem in dolgoletnimi izkušnjami na HRM področju vam nudimo celostne delovno-pravne rešitve na kadrovskem področju, prilagojene vašim specifičnim potrebam. Lahko jih izvajamo v celoti ali operativno po posameznih aktivnostih.
Zunanja kadrovska izjave1  
             Zunanja kadrovska izjave2
Administrativni postopki pri zaposlovanju novih sodelavcev:
 • Priprava oglasov za prosta delovna mesta (oglaševanje na spletni strani agencije).
 • Priprava obvestil neizbranim kandidatom.
 • Sestavljanje pogodbe o zaposlitvi in organizacija podpisa pogodbe.
 • Organiziranje napotitve na zdravniški pregled pred zaposlitvijo.
 • Prijava novega sodelavca v zdravstveno in pokojninsko zavarovanje. 
 • Priprava kadrovske dokumentacije, potrdil (potrdilo o prijavi v zavarovanje, obvestilo o odmeri letnega dopusta, izračun delovne dobe…).
Skrb za pripravo dokumentacije pri prenehanju delovnega razmerja:
 • Priprava obvestil o prenehanju delovnega razmerja za določen čas ali nedoločen čas.
 • Priprava dokumentov ob prekinitvi delovnega razmerja.
Izdelava novih internih aktov in pravilnikov:
 • Na podlagi analize stanja se izdelajo interni akti in pravilniki, ki so zakonsko predpisani.
 • Pregled in priprava manjkajočih obrazcev, navodil in pravil s področja delovno pravne zakonodaje (npr. sklepi, pogodbe, akti, obrazci ipd.)
Pregled pogodbe o zaposlitvi:
 • Pregled vsebine.
 • Pregled opisov delovnih mest - uskladitev s prenovljenimi pravilniki.
Vodenje predpisanih kadrovskih evidenc in kadrovske dokumentacije:
 • Pomoč pri vodenju evidenc v skladu z Zakonom o evidencah na področju dela in socialne varnosti in drugih evidenc.
 • Vodenje osebnih map zaposlenih.
 • Izdaja potrdil o zaposlitvi.
 • Vodenje evidence izrabljenega dopusta in izplačanega regresa za letni dopust.
 • Vodenje postopka upokojevanja delavcev.
 • Priprava seznama upravičencev regresa, jubilejnih nagrad.
 • Priprava obvestil o izrabi starševskega dopusta na podlagi odločb CSD.
 • Urejanje invalidske dokumentacije.
 • Vodenje in organizacija disciplinskih postopkov.
 • Pripravljanje ostalih obrazcev, navodil in pravil s področja HR (npr. sklepi, pogodbe, akti, obrazci ipd.).

Zunanja kadrovska grafika

Obveščanje in svetovanje pri novostih na kadrovskem področju:

 • Obveščanje in svetovanje o novostih na delovno pravnem področju.
 • Obveščanje glede sprememb zakonodaje.
Urejanje področja varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti:
 • Vodenje evidenc s področja varstva pri delu.
 • Zdravniški pregledi: vodenje evidenc, napotovanje na predhodne in obdobne zdravniške preglede.
Zbiranje evidenc in dokumentov o prisotnosti in odsotnosti delavcev:
 • Zbiranje evidenc in dokumentov o prisotnosti in odsotnosti delavcev (dopusti, bolniške).
 • Administrativna priprava podatkov za obračunsko službo.

Naša spletna stran uporablja piškotke

Za boljšo uporabniško izkušnjo in spremljanje statistike uporabljamo piškotke. Če se z namestitvijo piškotkov strinjate, »kliknite shrani« in nemoteno nadaljujte z uporabo spletne strani, lahko pa si ogledate nastavitve piškotkov.

Več o piškotkih